Tin tức

NDQA1689-1024×683 rezise

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI

NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ Sinh học
Công nghệ Thực phẩm
Kỹ thuật Điện tử
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Kỹ thuật Y sinh
Quản lý Công nghệ Thông tin
Quản trị Kinh doanh
Quản lý công

1. Công nghệ Sinh học:

 • Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành: Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Công nghệ sau thu hoạch, Sinh học ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học: có học lực ở bậc đại học từ loại khá trở lên hoặc có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này.
 • Môn thi: Tổng hợp (Sinh học và Di truyền), Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Công nghệ Sinh học (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ  Khoa Công nghệ Sinh học:
  PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3488 – Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn

  – ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh – Điện thoại: 028.3724 4270 – Nội bộ: 3414 – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

2. Công nghệ Thực phẩm:

 • Đối tượng tuyển sinh
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành  ngành Công nghệ Thực phẩm: Không cần bổ sung kiến thức
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ hóa học: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn:
   • Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle)– 4 tín chỉ
   • Vi sinh thực phẩm (Food Microorganism) – 4 tín chỉ
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Nông Lâm, Thủy sản: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn:
   • Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle) – 4 tín chỉ
   • Quá trình và thiết bị Thực phẩm 1 (Food Unit Operation 1) – 4 tín chỉ
 • Môn thi: Tổng hợp (Hóa học Thực phẩm và Hóa sinh), Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Chương trình Đào tạo: Chương trình đào tạo theo 3 hướng chính
  • (1) Công nghệ tiên tiến chế biến các sản phẩm mới,
  • (2) Công nghệ bảo quản sau thu hoạch
  • (3) Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Công nghệ Thực phẩm (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

Liên hệ bộ môn Công nghệ Thực phẩm: 
TS Đặng Quốc Tuấn – Điện thoại: 028.3724 4270 – Nội bộ: 3824 – Email: dqtuan@hcmiu.edu.vn

– ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh – Điện thoại: 028.3724 4270 – Nội bộ: 3414 – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

Website: www.hcmiu.edu.vn/biotech-en/

3. Kỹ thuật Điện tử:

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành: Điện tử, Viễn thông, Vật lý điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ điện tử viễn thông
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Điện, Kỹ thuật Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ Điện tử, Vật lý Điện tử, Kỹ thuật Y sinh: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.
  • Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Điện tử Tương tự, Vi điều khiển, Nguyên lý Thông tin.
 • Môn thi: Tổng hợp (Toán và Kỹ thuật Điện tử), Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ Khoa Điện tử Viễn thông:

TS. Võ Tấn Phước – Điện thoại: (028) 3724 4270 – Nội bộ: 3231 – Email: vtphuoc@hcmiu.edu.vn Phòng O2.206, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh
Website: http://www.csc.hcmiu.edu.vn/ee

4. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp:

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Quản lý Công nghiệp thuộc các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; tốt nghiệp đại học nước ngoài chuyên ngành KTHTCN/ Vận trù học/ Kỹ thuật Hậu cần (Industrial Engineering/ Industrial and Systems Engineering/ Logistics Engineering/ Operations Research).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài  thuộc các khối ngành Kỹ thuật, công nghệ, Khoa học cơ bản: khoa học máy tính, toán, toán tin, toán ứng dụng (Computer Science, Mathematics, Applied Mathematics, Informative Mathematics); Kinh tế phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài các khối ngành khoa học tự nhiên:  Vật Lý, Hóa học, Thiên văn, Sinh học (Physics, Chemistry, Astronomy, Biology) phải học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management) và Xác suất Thống kê (Engineering Probability and Statistics).
 • Môn thi: Tổng hợp (bao gồm các nội dung cơ bản về Quản lý Sản xuất, Xác suất Thống kê và Toán cao cấp), Phỏng vấn và Tiếng Anh.
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ  Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp:

Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3327
Website: http://ise.hcmiu.edu.vn
TS. Phạm Huỳnh Trâm – Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3985 – Email: phtram@hcmiu.edu.vn
TS. Hà Thị Xuân Chi – Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3327 – Email: htxchi@hcmiu.edu.vn

5. Kỹ thuật Y sinh :

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Là người Việt Nam hay nước ngoài có nhu cầu học chương trình Thạc sĩ ngành Kỹ thuật y sinh theo phương thức nghiên cứu.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp (có bằng Kỹ sư, Bác sỹ, Dược sĩ  hoặc Cử nhân ) trong hoặc ngoài nước thuộc các ngành Kỹ thuật Y sinh, Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Điện tử Y Sinh, Công nghệ sinh học, Y, Dược, Nha, Sinh học, Kỹ thuật y học, Khoa học y sinh. Các thí sinh này không phải học bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài thuộc các ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Toán, Lý, Hóa, Tin học, Tâm lý học, Môi trường, Thú y, Quản trị kinh doanh. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức môn Giới thiệu về Kỹ Thuật Y Sinh (45 tiết).
 • Môn thi: Tổng hợp (gồm các kiến thức về Toán, sinh thống kê và cơ sở về KTYS), Phỏng vấn (các kiến thức về sự hiểu biết/kinh nghiệm của thí sinh về KTYS, vai trò của KTYS, hiện trạng phát triển của ngành ở Việt Nam, động cơ và định hướng nghề nghiệp) và Tiếng Anh.
 • Kỹ thuật Y sinh (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ  Bộ môn Kỹ thuật Y sinh:
  TS. Huỳnh Chấn Khôn – Điện thoại:  028.37244270 – Nội bộ: 3296 – Email: hckhon@hcmiu.edu.vn
  TS. Trương Phước Long – Điện thoại:
   028.37244270 – Nội bộ: 3296– Email: tplong@hcmiu.edu.vn
  Thư ký Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Điện thoại: 
  028.37244270 – Nội bộ: 3236 – Email: nthoan@hcmiu.edu.vn

 

6. Quản lý Công nghệ Thông tin:

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Phần mềm.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Toán, Toán-Tin, Điện, Điện tử, Viễn thông, Vật lý – Tin học, Sinh học – Tin học yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức. Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính.
 • Môn thi: Tổng hợp (Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu và Mạng máy tính), Phỏng vấn (liên quan đến kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích trình bày vấn đề nhằm xác định sự thích hợp của ứng viên đối với chương trình đào tạo) và Tiếng Anh.
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ Khoa Công nghệ Thông tin:

TS. Nguyễn Văn Sinh – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3243  – Email: nvsinh@hcmiu.edu.vn

7. Quản trị Kinh doanh:

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành khác, thuộc khối Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên, Xã hội Nhân văn, Y Dược yêu cầu có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác và phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.
 • Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Nguyên lý Kế toán, Nguyên lý Tiếp thị, Quản trị học Đại cương và Kinh tế học Đại cương
 • Môn thi: Tổng hợp (bao gồm các kiến thức cơ bản về Kế toán, Tiếp thị, Quản trị học và Kinh tế học), Phỏng vấn (các kiến thức kinh nghiệm về quản lý và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày) và Tiếng Anh.
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên hệ  Khoa Quản trị Kinh doanh:

Thầy Nguyễn Hoàng Phú – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3230 – Email: nhphu@hcmiu.edu.vn
Cô Lê MInh Lý – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3230 – Email: lmly@hcmiu.edu.vn

8. Quản lý công:

Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh dự tuyển thuộc các đối tượng sau:

 • Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và nguyện vọng hiện đang công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, ủy ban nhân nhân, hội đồng nhân dân từ cấp huyện, cấp sở trở lên.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn…).
 • Đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

  – Thí sinh dự tuyển được tuyển chọn tham gia đề án đáp ứng các yêu cầu sau
  :
 • Tốt nghiệp đại học từ tất cả các ngành đào tạo

  Hình thức thi tuyển: Tuyển sinh các môn: Tổng hợp, Phỏng vấn và tiếng Anh

 • Tổng hợp (thi viết): bài luận phân tích và xử lý tình huống thực tế;
 • Phỏng vấn: tổ chức đánh giá tuyển chọn học viên qua các bài kiểm tra về IQ, khả năng phân tích tình huống, xử lý vấn đề và kiến thức về tổ chức quản lý nhà nước…
 • Tiếng Anh: theo quy định về thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ theo quy chế đào tạo hiện hành của ĐHQG-HCM.
 • Quản lý Công (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

Liên hệ:
PGS.TS. Nguyễn Văn Phương – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3304 – Email: nvphuong@hcmiu.edu.vn
ThS. Lê Mộng Linh – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3120 – Email: lmlinh@hcmiu.edu.vn