Đào tạo Thạc sĩ

GIỚI THIỆU

Các chương trình Sau đại học tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài.

Hãy trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin bước ra thế giới với tấm bằng Thạc sĩ của Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành: Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Công nghệ sau thu hoạch, Sinh học ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học: có học lực ở bậc đại học từ loại khá trở lên hoặc có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này.

Môn thi: Tổng hợp (Sinh học và Di truyền), Phỏng vấn và Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học: Công nghệ Sinh học

Liên hệ: Khoa Công nghệ Sinh học:
- PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3488 – Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn
- ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh – Điện thoại: 028.3724 4270 – Nội bộ: 3414 – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

 • Đối tượng tuyển sinh
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành  ngành Công nghệ Thực phẩm: Không cần bổ sung kiến thức
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ hóa học: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn:
   • Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle)- 4 tín chỉ
   • Vi sinh thực phẩm (Food Microorganism) – 4 tín chỉ
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Nông Lâm, Thủy sản: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn:
   • Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (Food Engineering Principle) - 4 tín chỉ
   • Quá trình và thiết bị Thực phẩm 1 (Food Unit Operation 1) - 4 tín chỉ
 • Môn thi: Tổng hợp (Hóa học Thực phẩm và Hóa sinh), Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Chương trình Đào tạo: Chương trình đào tạo theo 3 hướng chính
  • (1) Công ngh tiên tiến chế biến các sn phm mi,
  • (2) Công ngh bo qun sau thu hoch
  • (3) Dinh dưỡng và v sinh an toàn thc phm

Công nghệ Thực phẩm (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

Liên h b môn Công ngh Thc phm: 
- TS Đng Quc Tun Đin thoi: 028.3724 4270 Ni b: 3824 Email: dqtuan@hcmiu.edu.vn
- ThS. Huỳnh Hng Hoàng Hnh Đin thoi: 028.3724 4270 Ni b: 3414 Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

Website: www.hcmiu.edu.vn/biotech-en/

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành: Điện tử, Viễn thông, Vật lý điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ điện tử viễn thông
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Điện, Kỹ thuật Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ Điện tử, Vật lý Điện tử, Kỹ thuật Y sinh: yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.
  • Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Điện tử Tương tự, Vi điều khiển, Nguyên lý Thông tin.
 • Môn thi: Tổng hợp (Toán và Kỹ thuật Điện tử), Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên h Khoa Đin t Vin thông: Võ Tn Phước -Đin thoi: (028) 3724 4270 - Ni b: 3231 - Email:vtphuoc@hcmiu.edu.vn Phòng O2.206, Khu ph 6, phường Linh Trung, qun Th Đc, tp. H Chí Minh. Website: http://www.csc.hcmiu.edu.vn/ee
 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Quản lý Công nghiệp thuộc các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; tốt nghiệp đại học nước ngoài chuyên ngành KTHTCN/ Vận trù học/ Kỹ thuật Hậu cần (Industrial Engineering/ Industrial and Systems Engineering/ Logistics Engineering/ Operations Research).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài  thuộc các khối ngành Kỹ thuật, công nghệ, Khoa học cơ bản: khoa học máy tính, toán, toán tin, toán ứng dụng (Computer Science, Mathematics, Applied Mathematics, Informative Mathematics); Kinh tế phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài các khối ngành khoa học tự nhiên:  Vật Lý, Hóa học, Thiên văn, Sinh học (Physics, Chemistry, Astronomy, Biology) phải học bổ sung kiến thức môn Quản lý Sản xuất (Production Management) và Xác suất Thống kê (Engineering Probability and Statistics).
 • Môn thi: Tổng hợp (bao gồm các nội dung cơ bản về Quản lý Sản xuất, Xác suất Thống kê và Toán cao cấp), Phỏng vấn và Tiếng Anh.
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên h  B môn K thut H thng Công nghip:

Điện thoại: 028. 37244270 - Nội bộ: 3327
Website: http://ise.hcmiu.edu.vn
TS. Phạm Huỳnh Trâm – Điện thoại: 028. 37244270 - Nội bộ: 3985 – Email: phtram@hcmiu.edu.vn
TS. Hà Thị Xuân Chi – Điện thoại: 028. 37244270 - Nội bộ: 3327 – Email: htxchi@hcmiu.edu.vn

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Là người Việt Nam hay nước ngoài có nhu cầu học chương trình Thạc sĩ ngành Kỹ thuật y sinh theo phương thức nghiên cứu.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp (có bằng Kỹ sư, Bác sỹ, Dược sĩ  hoặc Cử nhân ) trong hoặc ngoài nước thuộc các ngành Kỹ thuật Y sinh, Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Điện tử Y Sinh, Công nghệ sinh học, Y, Dược, Nha, Sinh học, Kỹ thuật y học, Khoa học y sinh. Các thí sinh này không phải học bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài thuộc các ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, Máy tính, Điều khiển Tự động, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Toán, Lý, Hóa, Tin học, Tâm lý học, Môi trường, Thú y, Quản trị kinh doanh. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức môn Giới thiệu về Kỹ Thuật Y Sinh (45 tiết).
 • Môn thi: Tổng hợp (gồm các kiến thức về Toán, sinh thống kê và cơ sở về KTYS), Phỏng vấn (các kiến thức về sự hiểu biết/kinh nghiệm của thí sinh về KTYS, vai trò của KTYS, hiện trạng phát triển của ngành ở Việt Nam, động cơ và định hướng nghề nghiệp) và Tiếng Anh.
 • Kỹ thuật Y sinh (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

Liên hệ  Bộ môn Kỹ thuật Y sinh:
TS. Huỳnh Chấn Khôn - Điện thoại:  028.37244270 – Nội bộ: 3296 – Email: hckhon@hcmiu.edu.vn
TS. Trương Phước Long - Điện thoại:
 028.37244270 – Nội bộ: 3296– Email: tplong@hcmiu.edu.vn
Thư ký Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Điện thoại: 
028.37244270 – Nội bộ: 3236 – Email: nttngoc@hcmiu.edu.vn

 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Phần mềm.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Toán, Toán-Tin, Điện, Điện tử, Viễn thông, Vật lý – Tin học, Sinh học – Tin học yêu cầu phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức. Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính.
 • Môn thi: Tổng hợp (Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu và Mạng máy tính), Phỏng vấn (liên quan đến kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích trình bày vấn đề nhằm xác định sự thích hợp của ứng viên đối với chương trình đào tạo) và Tiếng Anh.
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên h Khoa Công ngh Thông tin:
 1. Nguyn Văn Sinh Đin thoi: 028.37244270 - Ni b: 3243 Email: nvsinh@hcmiu.edu.vn
 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành khác, thuộc khối Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên, Xã hội Nhân văn, Y Dược yêu cầu có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác và phải tham dự khóa học bổ sung kiến thức.
 • Khóa học bổ sung kiến thức bao gồm các môn: Nguyên lý Kế toán, Nguyên lý Tiếp thị, Quản trị học Đại cương và Kinh tế học Đại cương
 • Môn thi: Tổng hợp (bao gồm các kiến thức cơ bản về Kế toán, Tiếp thị, Quản trị học và Kinh tế học), Phỏng vấn (các kiến thức kinh nghiệm về quản lý và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày) và Tiếng Anh.
 • Chương trình đào tạo (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)
 • Liên h  Khoa Qun tr Kinh doanh:

Thầy Nguyễn Hoàng Phú – Điện thoại: 028.37244270 - Nội bộ: 3230 – Email: nhphu@hcmiu.edu.vn
Cô Lê Minh Lý – Điện thoại: 028.37244270 - Nội bộ: 3230 – Email: lmly@hcmiu.edu.vn

Đi tượng tuyn sinh:

 • Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và nguyện vọng hiện đang công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, ủy ban nhân nhân, hội đồng nhân dân từ cấp huyện, cấp sở trở lên.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn...).
 • Đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

  - Thí sinh d
  tuyn được tuyn chn tham gia đ án đáp ng các yêu cu sau:
 • Tốt nghiệp đại học từ tất cả các ngành đào tạo

  Hình thc thi tuyn: Tuyển sinh các môn: Tổng hợp, Phỏng vấn và tiếng Anh

 • Tổng hợp (thi viết): bài luận phân tích và xử lý tình huống thực tế;
 • Phỏng vấn: tổ chức đánh giá tuyển chọn học viên qua các bài kiểm tra về IQ, khả năng phân tích tình huống, xử lý vấn đề và kiến thức về tổ chức quản lý nhà nước...
 • Tiếng Anh: theo quy định về thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ theo quy chế đào tạo hiện hành của ĐHQG-HCM.
 • Quản lý Công (cấu trúc chương trình, tổng số tín chỉ, mô tả ngắn gọn nội dung các môn học)

Liên hệ:
PGS.TS. Nguyễn Văn Phương – Điện thoại: 028.37244270 - Nội bộ: 3304 – Email: nvphuong@hcmiu.edu.vn
ThS. Lê Mộng Linh – Điện thoại: 028.37244270 - Nội bộ: 3120 – Email: lmlinh@hcmiu.edu.v