Tin tức

qlc resize
 • Mục tiêu đào tạo
  Ngành Thạc sĩ Quản lý công là ngành duy nhất tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM đào tạo bằng tiếng Việt, mục tiêu của chương trình là đào tạo đội ngũ cán bộ có tầm nhìn, có năng lực lãnh đạo, có kiến thức chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở địa phương; cung cấp cho cơ quan hành chính các cấp nguồn đội ngũ lãnh đạo đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Hiện tại, trường có 3 chương trình đào tạo: chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng học tại cơ sở 234 Pasteur, chương trình liên kết với Học viện Cán bộ TPHCM và chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam Bộ học tại Phân hiệu ĐHQG tại Bến Tre.
   
 • Định hướng phát triển nghề nghiệp
  Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có kiến thức vầ Quản lý Công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính, cụ thể:
  Có khả năng ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, xã hội vào việc xây dựng và thực thi chính sách;
  Có kỹ năng phân tích, xây dựng và thực thi chính sách;
  – Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý con người tốt, giao tiếp tự tin trong môi trường làm việc và môi trường xã hội;

  – Có khả năng xác định được các vấn đề kinh tế, xã hội và chủ động thực hiện các báo cáo có chất lượng về các vấn đề đó;
  – Có kỹ năng  và phương pháp thực hiện các nghiên cứu khoa học về các đề tài trong quản lý công;
  – Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, và nói trước đám đông.
 • Đối tượng tuyển sinh
  Thí sinh hiện là cán bộ lãnh đạo của phòng ban, các đơn vị chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp.
  Thí sinh tự do, quan tâm đến lĩnh vực quản lý công

   

 • Liên hệ tư vấn
  – PGS.TS. Nguyễn Văn Phương – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3304 – Email: nvphuong@hcmiu.edu.vn
  ThS. Lê Mộng Linh – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3120 – Email: lmlinh@hcmiu.edu.vn