Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Trường Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia TPHCM xin thông báo đến thí sinh, học viên về việc Trung tâm Khảo thí & Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia HCM tổ chức kỳ thi VNU-EPT miễn phí đợt 1 năm 2019. Kết quả của kỳ thi này có thể dùng để công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh, chi tiết như sau:

+ Trình độ Thạc sỹ: Đối với tất cả các khóa.

+ Trình độ Tiến sỹ: Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm. Xin cám ơn.

125KT&ĐG Tổ chức miễn phí VNU-EPT đợt 1 năm 2019