Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Thông báo xét Tốt Nghiệp và Chuẩn Tiếng Anh đầu ra năm 2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM xin nhắc lại hạn chót nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 là ngày 5/4/2019.

Mẫu đơn xét tốt nghiệp:

CV mẫu 1 (dành cho học viên đã đi làm)
CV mẫu 2 (dành cho học viên chưa đi làm)
Đơn đăng ký xét tốt nghiệp

Mẫu đơn xét đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra: Đơn đăng ký xét chuẩn trình độ Tiếng Anh