Tin tức

Thuy van

Tên đề tài luận án: Đặc trưng của những biến đổi di truyền biểu sinh trên phôi heo nhân bản trong quá trình tiền làm tổ
Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thuỳ Vân
Khoá đào tạo: 2013
Ngành: Công nghệ sinh học
Mã số: 9420201
Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Bùi Hồng Thuỷ, Hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Văn Thuận
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc Gia TP. HCM)
– Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án
1. Về mặt học thuật
Luận án nghiên cứu về việc gia tăng chất lượng phôi heo ở điều kiện nuôi cấy trong ống nghiệm bằng cách bổ sung các chất điều chỉnh trong quá trình nuôi và việc tái lập trình tế bào ở phôi heo nhân bản bằng việc sử dụng chất ức chế histone.
Thông qua kết quả luận án, việc sử dụng các chất điều chỉnh (cAMP, FSH, Caffeine, axit L-Ascorbic, FBS) trong quá trình nuôi cấy chín trứng và quá trình phát triển phôi heo được chứng minh làm gia tăng rõ rệt tỉ lệ phôi heo. Nghiên cứu đã ứng dụng quy trình nuôi cấy này để nuôi cấy và phát triển phôi heo nhân bản.Nghiên cứu đã sử dụng thành công chất ức chế histone (Scriptaid) để hoàn thành mục tiêu lớn thứ hai của chúng tôi chính là sửa đổi sự không hoàn thiện của quá trình tái lập trình tế bào sinh dưỡng bằng việc gia tăng acety hóa của histone bằng chất ức chế men khử gốc acety histone sau khi chuyển nhân. Dựa trên mô hình phôi heo trinh sản lưỡng bội, chúng tôi đã thiết lập quy trình nuôi cấy cho trứng có chất lượng cao để làm trứng nhận tế bào trong kỹ thuật
nhân bản vô tính, và quy trình phát triển tối ưu cho phôi heo nhân bản trong giai đoạn phát triển tiền làm tổ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng phương pháp xử lý hai giai đoạn Scriptaid đã làm gia tăng sự acetyl hóa làm giảm sự methy hóa histone đối với phôi heo nhân bản. Đồng thời ức chế men khử gốc acetyl của histone đã làm gia tăng tỷ lệ phát triển của phôi heo nhân bản đến phôi nang, gia tăng biểu hiện protein OCT4 cũng như chất lượng của phôi heo nhân bản trong quá trình phát triển tiền làm tổ.
2. Về mặt lý luận
Luận án cung cấp cơ sở lý luận và những phương pháp nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng phôi heo nhân bản và sự tái lập trình tế bào ở phôi heo nhân bản. Nghiên cứu này có thể được sử dụng để tham khảo trong nhiều nghiên cứu tiếp theo ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Những kết quả trong nghiên cứu này có thể làm tiền đề và đồng thời cũng mở ra những hướng mới cho những nghiên cứu về việc phát triển phôi nhân bản tiếp theo ở Việt Nam.
3. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án
Kết quả của luận án mở ra hai hướng mới trong nghiên cứu phôi nhân bản ở Việt Nam: sự phát triển của phôi heo và sự phát triển của phôi sau khi chuyển nhân.
Luận án cung cấp một quy trình hoàn chỉnh để nuôi cấy và phát triển phôi heo trinh sản lưỡng bội và phôi nhân bản. Bên cạnh đó, tính mới trong việc xử lý hai giai đoạn Scriptaid nhằm hỗ trợ quá trình tái lập trình của nhân đã giúp gia tăng tỉ lệ phôi nhân bản cao gấp năm lần.