Thông báo

corona-banner

Căn cứ công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  Tp.HCM về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các học viên/ nghiên cứu sinh chương trình Sau Đại học như sau:

– Các học viên/nghiên cứu sinh tạm ngừng học tập tại trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

– Đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo Y tế”

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights