Tin tức

Thong bao 2

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy-học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 692/ĐHQG-VP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các  thí sinh đăng ký dự thi về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2021 của trường như sau: Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2021 khi các điều kiện an toàn dịch bệnh được đảm bảo và thời gian thi dự kiến vào đầu tháng 7 năm 2021.

Trân trọng./.

 

Thông báo đầy đủ xem tại đây