Tin tức

122117346_271710454132374_6541285932379432450_n

Phòng Đào tạo Sau Đại học (P. ĐTSĐH) trân trọng thông báo về kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ hè năm học 2020 – 2021 các chương trình Thạc sĩ cụ thể như sau:

STT Nội dung Phương thức Thời gian
1. Học viên xem thời khóa biểu môn học dự kiến Edusoft Master 11 – 23/5/2021
2. Học viên đăng ký môn học Edusoft Master 24- 30/5/2021

(8:00 – 24:00)

3. Khoa/Trung tâm duyệt đăng ký môn học của học viên Edusoft Master 31/5/2021 – 02/6/2021
4. P.ĐTSĐH đăng ký môn học chính thức cho học viên Edusoft 03 – 09/6/2021
5. Thông báo thời khóa biểu chính thức Edusoft Master 17/6/2021
6. Bắt đầu học kỳ mới 28/6/2021
7. 
Thời hạn đóng học phí 27/7/2021

Lưu ý: Chỉ những học viên hoàn tất học phí mới được đăng ký môn học ở học kỳ này.

Để đăng ký môn học, vui lòng theo dõi hướng dẫn bên dưới:

Các thắc mắc liên quan đến đăng ký môn học. vui lòng liên hệ

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học:
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3120 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Thị Thanh – email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3230 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Phan Vũ Hoàng Yến – email: pvhyen@hcmiu.edu.vn
  • Lê Minh Lý – email: lmly@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Công nghệ Thông tin (Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3232 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Trần Thanh Tùng – email: tttung@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (Thạc sĩ Kỹ thật và Hệ thống Công nghiệp)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3327 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Đào Thị Xuân Duyên – dtxduyen@hcmiu.edu.vn