Tin tức

223678650_4287280181390913_7616662520212146915_n

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về chương trình BS-MS

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (ít nhất 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ, tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng)

Điều kiện tham dự chương trình liên thông:

+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 65

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 70

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học theo bảng sau:

STT Ngành Đại học Mã ngành Đại học Ngành Thạc sĩ Mã ngành Thạc sĩ
1 Quản trị Kinh doanh 7340101 Quản trị Kinh doanh 8340101
2 Công nghệ Thông tin 7480201 Quản lý Công nghệ Thông tin 8480204
3 Kỹ thuật Điện tử 7520203 Kỹ thuật Điện tử 8520203
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 7520216
4 Kỹ thuật Y sinh 7520212 Kỹ thuật Y sinh 8520212
5 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 8520118
6 Công nghệ Thực phẩm 7540101 Công nghệ Thực phẩm 8540101

Chi tiết về chương trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:Chương trình BS – MS

Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 02/8 – 13/8/2021 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tn, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS2019 – Đăng ký chương trình]

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 23 – 27/8/2021 trên trang web oga.hcmiu.edu.vn, email đăng ký

Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 06 – 15/9/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh)

Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Phòng ĐTSĐH sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 dự kiến bắt đầu từ 06/9/2021.

Sau khi đăng ký môn học cao học, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Thông tin chung Phòng Đào tạo Sau Đại học

ThS. Nguyễn Thị Thanh (Ms)

Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3120

 

Các khoa 1. Khoa Quản trị Kinh doanh

TS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền (Ms)

Email: htnhien@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3230

 

4. Khoa Điện tử Viễn thông

TS. Nguyễn Lập Luật

Email: nlluat@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3231

 

2. Khoa Công nghệ Thông tin

TS. Lê Hải Dương

Email: lhduong@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3410

 

5. Khoa Kỹ thuật Y Sinh

TS. Vòng Bính Long

Email: vblong@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3236

 

3. Khoa Công nghệ Sinh học

TS. Đặng Quốc Tuấn

Email: dqtuan@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3414

 

6. Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

TS. Hà Thị Xuân Chi

Email: htxchi@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3327