Tin tức

THÔNG BÁO DOI LICH TUYEN SINH

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu Truờng Đại học Quốc tế.

Nhà truờng thông báo đến thí sinh tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2021 nội dung sau đây:

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 của Truờng Đại học Quốc tế sẽ không được tổ chức theo dự kiến. Thí sinh đã nộp hồ sơ sẽ chuyển sang xét, thi đợt 2 năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021.

Thí sinh có bất kỳ thắc mắc cần được hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học qua thư điện tử: info.grad@hcmiu.edu.vn.

hoặc Ms. Hồng Minh để được hỗ trợ (0937969636).