THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC TẬP TRUNG CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TỪ 04/5/2020

Phòng Đạo tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM thông báo:
Các học viên/ nghiên cứu sinh chương trình sau đại học của nhà trường sẽ tiến hành học tập trung trở lại từ tuần lễ 04/5/2020.
Nhà trường sẽ tiến hành các biện pháp đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, các biện pháp về vệ sinh, khử trùng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiến hành đo thân nhiệt tại cổng ra vào của cơ sở đào tạo.
Môn Triết học tổ chức học từ ngày 09/5/2020.
Các thắc mắc liên quan, học viên/nghiên cứu sinh vui lòng liên hệ phòng đào tạo sau đại học email: ntthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ.
Chi tiết học viên/ nghiên cứu sinh xem file thời khóa biểu đính kèm ./. TKB HK2 19-20 T4

Trân trọng,