THÔNG BÁO GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

 

Trường Đại học Quốc tế giảm 10% học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 cho học viên, nghiên cứu sinh các chương trình sau đại học của Trường Đại học Quốc tế cụ thể: 

 1. Giảm 10% học phí học kỳ 2 năm học 2019 -2020 đối với các môn học giảng dạy bằng hình thức online.
 2. Đối với các học viên, nghiên cứu sinh đã đóng 100% học phí của học kỳ sẽ tính toán và cấn trừ số học phí được giảm (10%) chuyển sang học kỳ sau, hoặc hoàn trả lại cho học viên, nghiên cứu sinh khi có yêu cầu
 3. Học viên, nghiên cứu sinh có yêu cầu hoàn trả học phí được giảm vui lòng gửi email và mẫu “Giấy đề nghị” (Giay de nghi rut tien hp) về địa chỉ email  ntthanh@hcmiu.edu.vn  để được kiểm tra thông tin và hỗ trợ nhận tiền hoàn trả.
 4. Các thắc mắc về đăng ký môn học và học phí học viên vui lòng liên hệ ntthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ và hưỡng dẫn cụ thể. 
 5. Thông tin tài khoản giao dịch của Trường Đại học Quốc tế:

  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV)

  Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

  Số tài khoản: 3141.00000.35267

  Tại ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Đông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng, 

Phòng Đào tạo Sau Đại học