THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 -2020

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký môn học, học kỳ hè năm học 2019 -2020. 

Chi tiết các anh chị học viên vui lòng truy cập link bên dưới: 

https://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=145

Trân trọng,