Tin tức

122117346_271710454132374_6541285932379432450_n

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo thời khóa biểu chương trình Sau Đại học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 .

Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ: Ms. Thanh, email: ntthanh@hcmiu.edu.vn.

Thời khóa biểu chính thức