Tin tức

CAO HOC (1)

Sáng ngày 12/1/2021, nghiên cứu sinh Vũ Thị Huyền Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  cấp trường (cơ sở đào tạo) chuyên ngành Công nghệ Sinh học với kết quả được đánh giá cao từ Hội đồng đánh giá.

Tên luận án: MOLECULAR IDENTIFICATION OF VIETNAM PAPHIOPEDILUM ORCHIDS USING DNA SEQUENCES

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Lý – PGS.TS. Trần Hoàng Dũng

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Huyền Trang
NCS cùng PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học
Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án