Tin tức

doctoral-thesis

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch bảo vệ cấp cơ sở đào tạo của nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh

  • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn
  • Cán bộ hướng dẫn: TS Phan Triều Anh, TS Lê Vĩnh Triển
  • Luận án: Learning Approach and Competency in Relation to Employability in High Tuition Fee Environments.
  • Thời gian: 09:30 ngày 26 tháng 10 năm 2020
  • Địa điểm: phòng B.402 – 234 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.