Tin tức

4da13247c5950bcb5284

Chiều ngày 08/4/2022, NCS. Hoàng Thành Nhơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, cụ thể:

  • Tên đề tài: Exploring the mediating role of dynamic capabilities in the relationship between intellectual capital and performance of information and communications technology firms.
  • Công bố Khoa học: 05 bài báo Quốc tế, trong đó có 4 bài Scopus
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Mai Ngọc Khương – TS. Bùi Quang Thông
  • Thành viên Hội đồng đánh giá:

STT

Thành viên Vai trò Cơ quan công tác
1. PGS.TS. Võ Thị Quý Chủ tịch Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG.HCM
2. TS. Nguyễn Như Tỷ Thư ký Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG.HCM
3. PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao Phản biện 1 Học viện Hàng không Việt Nam
4. PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo Phản biện 2 Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
5. PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phản biện 3 Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
6. PGS.TS. Từ Văn Bình Ủy viên Trung tâm CFVG
7. TS. Lê Đình Minh Trí Ủy viên Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG.HCM

NCS. Thành Nhơn đã trình bày các điểm mới, đóng góp khoa học của nghiên cứu của mình, đồng thời nhận được các nhận xét, đóng góp ý kiến giá trị từ hội đồng. Hội đồng đã thống nhất tán thành luận án của NCS đủ điều kiện nhận bằng tiến sĩ. Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ.

NCS bảo vệ luận án trước hội đồng

NCS trả lời các câu hỏi và góp ý của hội đồng

NCS chụp hình cùng các Thầy Cô tham gia hội đồng

NCS chụp hình cùng các Thầy, Cô tham gia Hội đồng đánh giá luận án