Tin tức

THÔNG BÁO 3

Phòng Đào tạo Sau Đại học (P. ĐTSĐH) thông báo về kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ Hè năm học 2021 – 2022 các chương trình thạc sĩ cụ thể như sau:

STT Nội dung Phương thức Thời gian
1 Học viên xem thời khóa biểu môn học dự kiến Edusoft Master 16 – 22/5/2022
2 Học viên đăng ký môn học Edusoft Master 23-26/5/2022 (8:00 – 24:00)
3 Khoa/Trung tâm duyệt đăng ký môn học của học viên Edusoft Master 27-30/5/2022
4 P.ĐTSĐH đăng ký môn học chính thức cho học viên Edusoft 03 – 06/6/2022
5 Thông báo thời khóa biểu chính thức Edusoft Master 13/6/2022
6 Bắt đầu học kỳ mới 27/6/2022
7 Thời hạn đóng học phí   27/7/2022

Lưu ý: Chỉ những học viên hoàn tất học phí mới được đăng ký môn học ở học kỳ này.

 • Để đăng ký môn học, vui lòng đăng nhập vào tài khoản EdusoftMaster: http://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/

Các thắc mắc liên quan đến đăng ký môn học. vui lòng liên hệ

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học:
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3120 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Thị Thanh – email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3230 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Phan Vũ Hoàng Yến – email: pvhyen@hcmiu.edu.vn
  • Lê Minh Lý – email: lmly@hcmiu.edu.vn
  • TS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền – email: htnhien@hcmiu.edu.vn (chương trình BSMS)