Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo chính sách miễn giảm học phí cho học viên đang theo học chương trình Sau đại học tại trường ĐHQT như sau:

1. Hỗ trợ học phí cho học viên có anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học tại trường ĐHQT:

 • Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học chương trình Đại học: được giảm 10% học phí cho sinh viên chương trình Đại học trong học kỳ mà cả hai người đều đăng ký môn học.
 • Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học chương trình Sau đại học do trường ĐHQT cấp bằng: được giảm 10% học phí cho người học khóa sau (trường họp không cùng khóa học) hoặc cho người nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh sau (trường hợp cùng khóa học).

2. Hỗ trợ học phí cho con cán bộ viên chức trong trường đang học Sau đại học tại trường ĐHQT:

 • Thời gian làm việc dưới 3 năm: được giảm 20% học phí.
 • Thời gian làm việc từ 3 năm trở lên: được giảm 40% học phí.

3. Hỗ trợ học phí cho cán bộ viên chức trong trường được cử đi học trình độ thạc sĩ tại trường ĐHQT:

 • Thời gian làm việc từ 3 năm trở lên: được giảm 35% học phí.

4. Các trường hợp không được xét miễn giảm:

 • 1 trong 2 người là sinh viên hoặc học viên thuộc diện tạm dừng.
 • 1 trong 2 người là sinh viên hoặc học viên đang chờ hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp.

5. Trường hợp học viên thuộc nhiều diện miễn giảm, Nhà trường chỉ xét ở 1 diện có mức miễn giảm cao nhất.

Thời điểm áp dụng việc miễn giảm học phí:

 • Đối với tân học viên: từ học kỳ 1 của học viên.
 • Đối với trường hợp học viên nộp hồ sơ sau khi có sự thay đổi thông tin cá nhân, thời điểm áp dụng được tính như sau:

Nếu các môn học tổ chức theo hình thức cuốn chiếu:

 • Hồ sơ nộp trước khi thi giữa kỳ môn học: việc miễn giảm tính từ môn học đó.
 • Hồ sơ nộp sau khi thi giữa kỳ môn học: việc miễn giảm tính từ môn học kế tiếp.
 • Nếu các môn học tổ chức theo hình thức học kỳ:
 • Hồ sơ nộp trước khi thi giữa kỳ: việc miễn giảm tính từ học kỳ đó.
 • Hồ sơ nộp sau khi thi giữa kỳ: việc miễn giảm tính từ học kỳ kế tiếp.

6. Các học viên có nhu cầu cần thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thông tin trong mẫu đính kèm.
 • Nộp hồ sơ tại;
 • Phòng O2.609, Lầu 6, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00)
 • Trung tâm 234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:30).

7. Thời gian nộp hồ sơ:

Học viên có thể nộp bất cứ khoảng thời gian nào trong năm khi có sự thay đổi thông tin cá nhân theo các trường hợp đã nêu.