Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (TT) trân trọng thông báo tổ chức khóa học Nâng cao năng lực công bố công trình khoa học quốc tế Scopus tại ĐHQG-HCM. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Khoa dao tao nang luc Scopus