Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Trường Đại học Quốc tế thông báo về việc tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh.

Nghiên cứu sinh:  Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 9340101.

Đề tài luận án:   The Impact of FDI Spillovers on The Productivity of Domestically Manufacturing Firms and Average Wage in Vietnam

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020
Địa điểm: Cơ sở nội thành trường Đại học Quốc tế, 234 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng ngày 31/12/2019 lúc 15:52