Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8480204

Instructor
Phòng Đào tạo Sau Đại học
0 Reviews

Chương trình chi tiết

Tên chuyên ngành đào tạo: Quản lý Công nghệ Thông tin
Mã số chuyên ngành đào tạo:
8480204
Bậc đào tạo: Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:
chính quy (toàn/bán thời gian)
Đơn vị đào tạo:
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

1. Mục tiêu của chuơng trình:

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công nghệ thông tin (MITM) là chương trình thiết kế dành cho những người đang đi làm trong ngành Công nghệ Thông tin, muốn có được một chương trình nhiều thực hành, để mở rộng và nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin mới nhất, các ứng dụng của các công nghệ này, và các qui chuẩn quản lý hiệu quả các công nghệ trong công việc.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và tổ chức theo học chế tín chỉ, chương trình phản ánh những xu hướng mới nhất trong giáo dục Công nghệ Thông tin sau đại học. Giảng dạy môn học bao gồm các bài giảng, trường hợp nghiên cứu, các dự án với sách giáo khoa mới nhất đang được sử dụng tại những trường hàng đầu thế giới.

2. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí quan trọng trong công ty như Quản lý kỹ thuật, Trưởng nhóm kỹ thuật, Trưởng phòng CNTT… hoặc có cơ hội nhận được học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại các nước Châu Âu, Mỹ, Úc,…

 3. Chương trình đào tạo

* Hướng đào tạo theo chương trình định hướng nghiên cứu:

  • Quản lý Thông tin (Information Management): tập trung vào kiến thức quản lý các hệ thống thông tin.
  • Quản lý Hệ thống Mạng (Network System Management): tập trung đào tạo công nghệ mạng nâng cao và kỹ năng quản lý mạng máy tính.

* Điều kiện đăng ký học theo chương trình nghiên cứu:

  • Hoàn tất các môn học bắt buộc trong học kỳ 1
  • Đáp ứng khả năng nghiên cứu: theo kết quả học tập và nhận xét, đánh giá của giảng viên giảng dạy.
  • Cán bộ hướng dẫn: có giảng viên hướng dẫn phù hợp (được sự chấp thuận của Khoa CNTT).
  • Cơ sở vật chất: đáp ứng được điều kiện nghiên cứu của học viên.

4. Khung Chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2021 về trước (nhấp vào để xem)

5. Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển năm 2022 về sau (nhấp vào để xem)

About Instructor

  • Phòng Đào tạo Sau Đại học