Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo: 8510605

Instructor
Thanh Sơn
0 Reviews

Chương trình chi tiết

1. Tổng quan

 • Tên chuyên ngành đào tạo: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: 8510605
 • Bậc đào tạo: Thạc sĩ
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Địa điểm đào tạo: Cơ sở nội thành – 234 Pastuer, P.VTS, Q3, Tp.HCM
 • Học phí toàn khóa học: 87,000,000 VNĐ
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường ĐHQT
 • Video Giới thiệu: Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

2. Điểm khác biệt nổi bật

Chương trình đào tạo thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đai học Quốc tế được thiết kế với kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về vận trù học, quá trình ngẫu nhiên, quản lý tồn kho, kỹ thuật điều phối, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý thu mua, quản lý vận tải, quản lý và điều phối hệ thống phân phối cho chuỗi cung ứng và thương mại điện tử.

Chương trình này tạo cơ hội để người học có thể:

 • Nắm vững kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo thực hiện công việc thiết kế, cải tiến, quản lý và điều phối các hoạt động của chuỗi cung ứng.
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ trong việc đánh giá và nhận định sự đa dạng trong kinh doanh và môi trường quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, phân tích và thiết kế hệ thống hậu cần trong nước và quốc tế.

3. Định hướng phát triển nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sĩ ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm trách và hoàn thành tốt các công việc như sau:

 • Quản lý dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng
 • Quản lý thu mua
 • Lập kế hoạch
 • Xuất nhập khẩu
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, thu nhận
 • Quản lý sản xuất và dịch vụ
 • Phân tích và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hoạt động logistics
 • Thiết kế giải pháp tổng thể để cải thiện các hoạt động logistics

Các vị trí cấp cao có thể đảm trách trong tổ chức như là:

 • Giám đốc chuỗi cung ứng
 • Giám đốc hậu cần
 • Giám đốc kế hoạch
 • Giám đốc điều hành

4. Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn ABET theo đúng định hướng của trường ĐHQT và ĐHQG. Do đó, chuẩn đầu ra của chương trình được xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo và những những quy định bắt buộc của ABET. Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo các chuẩn đầu ra của các trường có chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu trên thế giới

Chương trình đào tạo: Nhấp để xem

About Instructor

 • Thanh Sơn