Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Chương trình học bổng Toshiba năm 2019 nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sỹ/ Tiến sỹ tại Đại học Quốc gia TP.HCM và có triển vọng trở thành những nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình học bổng Toshiba năm 2019 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.

1. Giá trị Học bổng: Chương trình Học bổng Toshiba 2019 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 180,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 90,000 JPY/năm học.
 
2. Tiêu chí lựa chọn ứng viên và cách chuẩn bị hồ sơ: Thông tin chi tiết tại file đính kèm.
 
3. Hạn chót đăng ký: Ứng viên hoàn tất và nộp hồ sơ về TT DV SVQT (Phòng A2.604) trước ngày 15/08/2019.
TB chương trình học bổng Toshiba năm 2019