Tin tức

default-image

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 10/TB-ĐHQT-ĐTSĐH                                         TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2018

                                                                             

THÔNG BÁO

                                           Xét đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh đợt 1 năm 2018

Hằng năm, trường Đại học Quốc tế tổ chức xét đạt chuẩn Tiếng Anh cho học viên/nghiên cứu sinh (HV/NCS) đủ điều kiện trong quá trình học. Nếu đạt chuẩn Tiếng Anh này, HV/NCS sẽ thỏa điều kiện Tiếng Anh đầu ra của chương trình đào tạo.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch xét đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh đợt 1 năm 2018 như sau.

  1. Điều kiện xét đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh:
Trình độ Thạc sĩ Trình độ Tiến sĩ

–       Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là Tiếng Anh; hoặc

–       Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh; hoặc

–       Có chứng chỉ IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 61, hoặc VNU-EPT ≥ 276. Các chứng chỉ phải trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn.

–       Đối với ngành Quản lý công: Có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0, TOEFL iBT ≥ 45, hoặc VNU-EPT ≥ 226. Các chứng chỉ phải trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn.

–       Có chứng chỉ IELTS ≥ 6.5, TOEFL iBT ≥ 79, hoặc VNU-EPT ≥ 301. Các chứng chỉ phải trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn.

 2. Hồ sơ:

–       Đơn đăng ký xét đạt chuẩn Tiếng Anh (mẫu đính kèm);

–       Văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh (bản sao y công chứng trong vòng 6 tháng) theo qui định nêu tại mục 1.

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

–       Hạn cuối: 31/03/2018

–       Địa điểm:

  Trường Đại học Quốc tế Cơ sở nội thành
Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00 Từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:00
Địa chỉ Phòng O2.609, Trường ĐH Quốc tế, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM 234 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại 028.3724 4270 – Số nội bộ: 3120 028. 3824 2092
  1. Thời gian xét đạt chuẩn Tiếng Anh: tháng 04/2018
  2. Thời gian công bố kết quả: tháng 05/2018

 

 

      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

     (đã ký)

                        Nguyễn Tuấn Đức