Tin tức

thong bao_online course

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các học viên/ nghiên cứu sinh về thông tin khóa học trực tuyến ” Proposal Writing for Research Projects 2021: Practice-oriented Training for Young Researchers ” do trung tâm DAAD tổ chức. Với mục đích hướng dẫn cho các giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ những kỹ năng viết đề cương cho các dự án nghiên cứu quốc tế, khóa học này vẫn thường xuyên được Trung tâm Thông tin DAAD TP.HCM tổ chức từ năm 2018. Riêng năm nay 2021, do các diễn biến khó lường của đại dịch COVID 19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, khóa học được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến.

  • Thời gian tổ chức khóa học:  9h00 – 12h00, ngày 24 và 31.08.2021,
  • Ngày hết hạn đăng ký: 15/08/2021
  • Địa chỉ đăng ký https://forms.gle/8CXXf5mMbfuuwiBA8

Thông tin chi tiết xem tại đây