TUYỂN SINH BẬC TIẾN SĨ

GIỚI THIỆU

Các chương trình Tiến sĩ tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài. Hiện tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM đào tạo 04 chương trình Tiến sĩ:

1. Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM cấp bằng)

2. Công nghệ Sinh học (Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM cấp bằng)

3. Kỹ thuật Y Sinh (Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM cấp bằng)

4. Quản lý Công (Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM cấp bằng) - Giảng dạy bằng tiếng Việt

I. HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

1. Đề cương nghiên cứu Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vần đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

2. Thư chấp thuận hướng dẫn Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh Phó Giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn trong danh sách đính kèm tại mục 2.5.3 đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu.Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này phải được nhà trường chấp thuận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Thư giới thiệu Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học hoặc Tiến sĩ cùng ngành. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đáng giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
 • Năng lực hoạt động chuyên môn;
 • Phương pháp làm việc;
 • Khả năng nghiên cứu;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 • Những nhận xét khác và mức ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

 

4. Minh chứng công bố khoa học: minh chứng 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm tính đến ngày nộp hồ sơ

5. Sơ yếu lý lịch & Lý lịch khoa học

6.  Các giấy tờ về quá trình học tập: bằng cấp, bảng điểm của bậc Đại học và Thạc sĩ, minh chứng trình độ tiếng Anh hoặc chứng chỉ còn hạn theo quy định

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo:

 • Tập trung toàn thời gian.
 • Thời gian học: Ban ngày, các ngày trong tuần
 • Địa điểm học: Trường Đại học Quốc tế, KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
 • Trường hợp NCS không theo học tập trung và được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung tại Trường.

2. Thời gian đào tạo: thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 3 năm tập trung, chưa có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 4 năm tập trung.

3. Lệ phí & Học phí:

 • Xét hồ sơ và lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/người
 • Học phí toàn khóa học:
  • Công nghệ Sinh học & Kỹ thuật Y sinh: ~ 420.000.000 đồng (~ 18.000 USD) *
  • Quản trị Kinh doanh: ~350.000.000 đồng (~ 15.000 USD) *
  • Quản lý Công: 180,000,000 đồng

* Lưu ý: Học phí trên áp dụng cho chương trình đào tạo chính thức 03 năm và không bao gồm các học phần không nằm trong khung chương trình đào tạo Tiến sĩ, phí mua giáo trình, tài liệu, …

III. LIÊN HỆ:

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi vui lòng liên hệ:

ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh– Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3209 (từ 8h00 đến 16h00) – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

hoặc Cơ Sở nội thành 234 Pasteur, P6, Q3, Tp.HCM – Điện thoại: 028. 3824 2092 (từ 17h30 đến 20h00)./.