Tin tức

158125412_247094917079079_4185432578823198471_n

Phòng Đào tạo Sau Đạu học thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Công nghệ Sinh học:

Tên đề tài luận án: Đặc trưng của những biến đổi di truyền biểu sinh trên phôi heo nhân bản trong quá trình tiền làm tổ
Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thuỳ Vân
Khoá đào tạo: 2013
Ngành: Công nghệ sinh học
Mã số: 9420201
Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Bùi Hồng Thuỷ, Hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Văn Thuận
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc Gia TP. HCM)
Thời gian bảo vệ: 14g00, 31/3/2021
Địa điểm bảo vệ: P. B402 – 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh