Tin tức

Thong bao luan an ncs

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, để bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của nghiên cứu sinh (NCS) không bị gián đoạn, Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM tổ chức buổi bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn với hình thức trực tuyến, thông tin cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NGÀY THỨ BA (20/7/2021) 8h30′

1. Nguyễn Thị Cẩm Lệ

 • Tên luận án: Dimensions of Luxury Service Personal Values in Confucian Culture: Scale Development and Validation
 • GVHD: PGS. TS. Võ Thị Quý
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)

2. Lý Đan Thanh

 • Tên luận án: The Impact of Job Satisfaction as a Mediator of the Effect of Meeting Effectiveness on Organizational Commitment
 • GVHD:  TS. Bùi Quang Thông – TS. Lê Văn Chơn
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)

HỘI ĐỒNG NGÀY THỨ BA (20/7/2021) 13h30′

1. Hoàng Thành Nhơn

 • Tên luận án:Exploring the mediating role of dynamic capabilities in the relationship between intellectual capital and performance of information and communications technology firms
 • GVHD: PGS. TS. Mai Ngọc Khương – TS. Bùi Quang Thông
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)

2. Nguyễn Khoa Trường An

 • Tên luận án: Investigating the influence of corporate responsibility practices on business financial performance-A meditation analysis of corporate reputation
 • GVHD: PGS. TS. Mai Ngọc Khương – TS. Cao Minh Mẫn
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)

HỘI ĐỒNG NGÀY THỨ BẢY (24/7/2021) 8h30′

1. Nguyễn Mạnh Hoàng

 • Tên luận án: Impact of Residual State Ownership on Privatised Firm Performance: Evidence from Vietnamese Listed Firms
 • GVHD: PGS. TS. Võ Thị Quý
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)

2. Phan Thụy Kiều

 • Tên luận án: Design and Management of a Perishable Product Supply Chain in Mekong Delta of Vietnam – A Case Study of Sweetpotato in Vinh Long Province
 • GVHD: PGS. TS. Hồ Thanh Phong
 • Hình thức: Google Meet (dự phòng: Zoom)