Tin tức

122117346_271710454132374_6541285932379432450_n

Trường Đại học Quốc tế thông báo về việc triển khai khai báo y tế và phòng chống dịch COVID-19 tại trường như sau:

1. Đề nghị người học đã và đang đi đến các điểm bùng phát dịch bệnh từ ngày 06/02/2021 đến ngày 21/02/2021 thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định.

2. Nhà trường triển khai giảng dạy trực tuyến trong 2 tuần từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/03/2021.

Đề nghị các học viên/ nghiên cứu sinh thực hiện đúng và thường xuyên theo dõi các thông báo từ nhà trường.