THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH CHO NGHIÊN CỨU SINH NHẬN HỌC BỔNG LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh nhận học bổng làm việc toàn thời gian:

http://oga.hcmiu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/07/380-Quy-định-chế-độ-làm-việc-NCS_stamped.pdf