Tin tức

inra_laboratoire-571×300
Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh nhận học bổng làm việc toàn thời gian của các chương trình đào tạo tiến sĩ của nhà trường với các điểm đặc biệt sau:
  • Cơ hội được nhận học bổng lên đến 100% học phí toàn chương trình.
  • Được nhận sinh hoạt phí 10 triệu đồng/ tháng trong suốt thời gian học.
  • Được tham gia công tác giảng dạy, trợ giảng theo quy định của nhà trường.
  • Được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trường, tạo điều kiện làm việc như cán bộ nghiên cứu của nhà trường.
  • Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường, được ưu tiên tham gia đề tài nghiên cứu các cấp.
  • Và còn nhiều hỗ trợ khác cho nghiên cứu sinh trong quá trình học.
Thông tin chi tiết của Quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh nhận học bổng làm việc toàn thời gian xem tại đây: https://oga.hcmiu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/380-Quy-định-chế-độ-làm-việc-NCS_stamped.pdf