Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM kính thông báo đến Anh/ Chị học viên Lịch ôn tập tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2019. Mời các Anh/ Chị học viên xem file đính kèm

English Review