Tin tức

850x850px_VI

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị liên quan và thí sinh đăng ký dự thi về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của trường như sau:

  • Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022 vào ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2022.
  • Thời gian nhận hồ sơ sẽ được điều chỉnh đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn/Trung tâm và các đơn vị có liên quan thông báo đến cán bộ viên chức và thí sinh dự thi được biết.

Thông báo chi tiết xem tại đây.