Tin tức

Tb hoc vu

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo danh sách học viên, nghiên cứu sinh đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt 03 năm 2022 theo quyết định số 675/QĐ-ĐHQT ban hành ngày 13/09/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Quyết định chi tiết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X