Thông báo: Chương trình học bổng Pony Chung 2018

      Năm 2018, Quỹ học bổng Pony Chung và ĐHQG – HCM triển khai Chương trình học bổng Pony Chung năm 2018. Đại học Quốc tế được 01 suất dành cho học viên cao học.

      Thông tin chi tiết: xem file đính kèm

      Để đăng ký và nộp hồ sơ ứng cử, học viên nộp hồ sơ tại P. Công tác Sinh viên (O1.105) trước 16g00, thứ sáu ngày 21/9/2018. 

      Chi tiết liên hệ: Anh Nguyễn Quang Vinh – Đt: 028. 37244270 (Số nội bộ 3334) hoặc email nqvinh@hcmiu.edu.vn

                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC