SỔ TAY HƯỚNG DẪN HỌC VỤ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)

I. THÔNG TIN CHUNG

Chương trình đào tạo được thực hiện theo khóa đào tạo, năm học và học kỳ.

a. Khóa đào tạo là thời gian thiết kế để học viên hoàn thành một chương trình đào tạo theo hình thức toàn thời gian.

b. Một năm học có ít nhất hai học kỳ.

c. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm. Cụ thể:

Thời gian học tập của học viên căn cứ theo thời điểm chương trình chính thức bắt đầu của khóa tương ứng, được ghi rõ trong quyết định công nhận học viên nhập học. Thời gian công nhận bảo lưu kết quả trúng tuyển không vượt trước thời gian kết thúc môn học của học kỳ 1 năm nhất.

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo không vượt quá 48 tháng (4 năm), bao gồm thời gian nghỉ học tạm thời.

Địa điểm đào tạo:

+ Cơ sở Linh Trung: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

+ Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM

STT Học kỳ Học kỳ năm học Thời gian
1 Thứ nhất Học kỳ 2 năm học Từ tháng 02 đến tháng 6
2 Hè 1 Học kỳ hè năm học Từ tháng 7 đến tháng 8
3 Thứ hai Học kỳ 1 năm học Từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau
4 Thứ ba Học kỳ 2 năm học Từ tháng 02 đến tháng 6
5 Hè 2 Học kỳ hè năm học Từ tháng 7 đến tháng 8
6 Thứ tư Học kỳ 1 năm học tiếp theo Từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau

- Nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học khi nhận được giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học. Sau thời gian này, nếu học viên không làm thủ tục nhập học sẽ không có tên trong Quyết định nhập học.

- Đăng ký môn học: Đầu mỗi học kỳ, học viên cần tiến hành đăng ký môn học và đóng học phí đúng quy định.

- Nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra: học viên có thể nộp chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn tính đến thời điểm nộp chứng chỉ Tiếng Anh) bất kỳ lúc nào trong khóa học để được xét công nhận tiếng Anh đầu ra.

- Đăng ký luận văn tốt nghiệp:

 • Đối với chương trình định hướng nghiên cứu: khi kết học học kỳ thứ 2 (nhóm đối tượng 1) và khi kết thúc học kỳ thứ 3 (nhóm đối tượng 2).
 • Đối với chương trình nghiên cứu: khi kết thúc học kỳ thứ 1 (nhóm đối tượng 1) và khi kết thúc học kỳ thứ 2 (nhóm đối tượng 2).
 • Xét tốt nghiệp: Ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra. Học viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp và có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Gia hạn thời gian học tập: 02 tháng trước khi hết thời gian đào tạo tối đa (4 năm) tính từ thời điểm nhập học đối với tất cả các ngành, nếu học viên có lý do chính đáng và nguyện vọng muốn gia hạn thêm thời gian học tập để hoàn thành tiếng Anh đầu ra.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường ĐHQT chia học viên thành 2 nhóm đối tượng học: Nhóm đối tượng 1 là những học viên đã tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học, sẽ có thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu là 1.5 năm và 45 tín chỉ; Nhóm đối tượng 2 là những học viên đã tích lũy dưới 135 tín chỉ ở bậc đại học, sẽ có thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu là 2 năm và 60 tín chỉ.

Các chương trình đào tạo Sau Đại học thuộc loại hình đào tạo chính quy và được thực hiện theo hai hình thức: toàn thời gian và bán thời gian.

a. Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu của ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu, người học có đẩy đủ các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và nghiên cứu độc lập để chủ động khám phá, phát triển các quan điểm, ý tưởng, luận thuyết khoa học mới về vấn đề khoa học hoặc thực nghiệm khoa học, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành đào tạo, có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Thời lượng phân bố tập trung nhiều vào thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên là tác giả chính.

b. Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

Cấu trúc của chương trình đào tạo gồm ba phần: kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ. Khối lượng chương trình đào tạo thạc sĩ: tối thiểu từ 30 – 60 tín chỉ.

Phần kiến thức chung bao gồm:

- Môn Triết học: 3 – 4 tín chỉ, tùy theo ngành đào tạo;

- Môn Lịch sử Văn hóa Việt Nam (dành cho đối tượng học viên là người nước ngoài): tối thiểu 3 tín chỉ;

- Môn Ngoại ngữ: là môn học điều kiện (không tính trong số tín chỉ của chương trình đào tạo), là một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật. Căn cứ trình độ ngoại ngữ của người trúng tuyển và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn, Hiệu trưởng quy định khối lượng học tập học phần ngoại ngữ phù hợp.

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bao gồm:

Các môn học bắt buộc và môn học tự chọn. Trong đó, các môn học tự chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương trình đào tạo.

Học viên tham khảo các chương trình đào tạo tại đây:

Thạc sĩ: https://oga.hcmiu.edu.vn/thac-sy/

Tiến sĩ: https://oga.hcmiu.edu.vn/thong-tin-chung/

III. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG

- Lệ phí nhập học: theo thông báo trên giấy báo trúng tuyển

 • Học phí học kỳ: trong vòng 1 tháng kể từ ngày bắt đầu học kỳ
 • Tỉ giá VNĐ/USD được thông báo đầu mỗi học kỳ
 • Học viên nộp học phí bằng phương thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo nội dung sau:

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

 • Tên đơn vị             : Trường Đại học Quốc tế
 • Số tài khoản          : 3141.00000.35267
 • Tại ngân hàng       : BIDV – CN Đông Sài Gòn
 • Nội dung                : Họ tên HV, MSHV nộp học phí HK…
 • Số tiền                   :…VNĐ

Sau 3-5 ngày chuyển tiền, học viên lên tài khoản edusoft master để lấy hóa đơn điện tử (thông tin học phí sẽ được cập nhật mỗi thứ sáu hàng tuần)

Mọi chi tiết liên quan về học phí, học viên vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính, điện thoại: 028 37244270 – 3311 hoặc 3420.

IV. LUẬN VĂN

- Luận văn thạc sĩ của chương trình nghiên cứu: có khối lượng tối thiểu 20 tín chỉ;

- Luận văn thạc sĩ của chương trình định hướng nghiên cứu: có khối lượng tối thiểu 10 tín chỉ;

- Đối với chương trình nghiên cứu, học viên phải là tác giả chính của ít nhất một công bố khoa học liên quan đến nội dung luận văn, được chấp nhận đăng trong danh mục do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định.

Học viên cần tuân thủ các quy định sau để đủ điều kiện thực hiện luận văn:

a. Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình tích lũy các môn học trong chương trình đạt từ 55 trở lên hoặc được nợ tối đa 1 môn (từ 2 đến 4 tín chỉ) yêu cầu tích lũy đối với chương trình đào tạo liên quan;

b. Đạt trình độ ngoại ngữ được bảo vệ luận văn trước khi công nhận tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định;

c. Đạt yêu cầu về bài báo khoa học đối với chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu (bài báo khoa học phải có tên trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM là đơn vị chủ quản của học viên);

d. Có đơn đề nghị bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định.

e. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

f. Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn;

g. Luận văn được tập thể hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;

h. Đã hoàn tất học phí.

a. Thời gian chính thức thực hiện LVThS là 6 tháng đối với chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 12 tháng đối với chương trình thạc sĩ hướng nghiên cứu. Căn cứ đề tài nghiên cứu đã được duyệt, cán bộ hướng dẫn và học viên thực hiện đề tài theo tiến độ đã đề ra. Trường hợp có đề nghị thời gian thực hiện LVThS nhiều hoặc ít hơn thời gian quy định, Khoa/ Bộ môn quản lý ngành cần có văn bản đề nghị trước khi tổ chức Hội đồng duyệt đề cương LVThS để Phòng ĐTSĐH trình Hiệu trưởng xem xét.

b. Nếu học viên không hoàn thành LVThS theo thời gian quy định, học viên có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành LVThS. Đơn xin gia hạn phải được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn, Khoa/ Bộ môn quản lý ngành và chuyển đến phòng ĐTSĐH ít nhất 30 ngày trước thời hạn hoàn thành LVThS. Thời hạn tối đa là 12 tháng và không vượt quá thời gian gia hạn đào tạo quy định đối với khóa học (bao gồm cả thời gian gia hạn trước đó, nếu có).

c. Nếu không thực hiện được đề tài đã duyệt, học viên phải nộp đơn đăng ký nhận đề tài ở đợt giao đề tài kế tiếp của ngành. Học viên đăng ký nhận đề tài ở đợt kế tiếp phải thực hiện thủ tục và bảo vệ đề cương cho đề tài mới và phải đóng học phí thực hiện LVThS lần thứ 2.

a. Trong quá trình thực hiện luận văn, trưởng Khoa/ Bộ môn chịu trách nhiệm về tên nội dung và đề tài luận văn. Việc thay đổi đề tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định trên cơ sở đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng Khoa/ Bộ môn đồng ý. Nếu nội dung nghiên cứu không thay đổi: Học viên và cán bộ hướng dẫn có thể đề xuất tên đề tài mới sử dụng trong hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn. Trong trường hợp này, học viên cần lập bản thuyết minh đề nghị chỉnh sửa tên đề tài, nêu rõ lý do điều chỉnh so với đề tài đã thuyết minh trong đề cương. Đề xuất thay đổi tên đề tài phải có sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn, trưởng Khoa/ Bộ môn ngành đào tạo và gửi về phòng ĐTSĐH chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn bảo vệ LVThS để trình Hiệu trưởng ra quyết định. Nếu nội dung nghiên cứu thay đổi: Học viên cần đăng ký bảo vệ lại đề cương để hội đồng chuyên môn góp ý về nội dung nghiên cứu. Thời điểm bảo vệ lại đề cương theo kế hoạch tổ chức bảo vệ đề cương của ngành đào tạo. Trường hợp này học viên phải được Hiệu trưởng chấp thuận phê duyệt đề tài mới trước khi bảo vệ LVThS ít nhất 02 tháng.

b. Thay đổi cán bộ hướng dẫn: Học viên được quyền thay đổi cán bộ hướng dẫn và việc thay đổi này cần phải được thực hiện trước ngày bảo vệ LVThS ít nhất 03 tháng. Khi đó, học viên nộp đơn xin thay đổi cán bộ hướng dẫn với sự chấp thuận của cán bộ hướng dẫn cũ và mới, Khoa/ Bộ môn và chuyển đến phòng ĐTSĐH để được xem xét. Nếu được chấp thuận, học viên phải thực hiện thủ tục bảo vệ đề cương đề tài mới trong học kỳ tiếp theo (học viên không phải bảo vệ đề cương nếu tiếp tục thực hiện đề tài với cán bộ hướng dẫn mới).

c. Việc thay đổi đề tài trong những trường hợp khác do Hiệu trưởng quy định.

Yêu cầu đối với luận văn: Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.

V. TỐT NGHIỆP

a. Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình đào tạo thạc sĩ;

b. Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm theo bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định;

c. Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo quy định ban hành của Trường Đại học Quốc tế.

 • Thời gian xét tốt nghiệp

Phòng ĐTSĐH thực hiện thủ tục xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

 • Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quyết định cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo ĐHQG-HCM.

Hồ sơ cấp bằng thạc sĩ bao gồm:

 • Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học;
 • Minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ theo quy định;
 • Bảng điểm học tập toàn khóa;
 • Lý lịch khoa học của học viên;
 • Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: Biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các cán bộ phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm;
 • Các hồ sơ khác theo quy định của trường.

a. Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hàng năm

Đợt 1: hạn nộp hồ sơ 05/4

Đợt 2: hạn nộp hồ sơ 05/8

b. Điều kiện xét tốt nghiệp chung cho tất cả các ngành

 • Hoàn tất môn trong chương trình đào tạo (điều 15 Quy chế đào tạo Thạc sĩ của ĐHQG-HCM, điều 22 Quy chế đào tạo Thạc sĩ của trường ĐH Quốc tế).
  • Kiến thức chung (Triết học)
  • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  • Luận văn Thạc sĩ
 • Đủ điều kiện tiếng Anh đầu ra: học viên phải thỏa một trong các điều kiện sau (theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 26/4/2016 và Quyết định số 515/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 12/7/2018 của Trường Đại học Quốc tế, quyết định số 70/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày ):
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là Tiếng Anh; hoặc
  • Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh; hoặc
  • Có 1 trong các chứng chỉ (trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ):
   • Ngành Quản lý công (khóa tuyển 2014 và 2015): IELTS ≥ 5.0, TOEFL iBT ≥ 45, hoặc VNU-EPT ≥ 226
   • Ngành Quản lý Công (khóa tuyển 2016 trở đi) : IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 45, hoặc VNU-EPT ≥ 201
   • Các ngành khác: TOEFL ITP ≥ 500 (chỉ áp dụng cho học viên trúng tuyển từ năm 2015 trở về trước), IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 61, hoặc B2.2 – VNU-EPT ≥ 276

Điều kiện của các học viên (HV) học theo phương thức nghiên cứu

Có 01 công bố khoa học về kết quả luận văn do HV cao học là tác giả chính (khoản 2 điều 7 và điều 22 Quy chế đào tạo Thạc sĩ của trường ĐH Quốc tế; khoản 3, Điều 15 và 16 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM)

 

HV đủ điều kiện xét tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp về phòng ĐTSĐH, cụ thể (file mẫu hồ sơ sẽ được gửi đến các Khoa/Bộ môn/Trung tâm):

 • Đơn đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu đính kèm): Đơn đăng ký xét tốt nghiệp
 • Lý lịch khoa học (mẫu đính kèm):
  • CV mẫu 1: dành cho HV đang đi làm, có xác nhận của cơ quan đang công tác (trong lý lịch phải có dán hình và đóng dấu giáp lai).
  • CV mẫu 2: dành cho HV chưa đi làm, nhà trường sẽ xác nhận cho học viên (trong lý lịch phải có dán hình).
 • 3 hình 3×4 (nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng, mặc trang phục lịch sự).
 • Bản photo giấy khai sinh.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học kèm bảng điểm có công chứng trong vòng 6 tháng.
 • Chứng chỉ tiếng Anh theo qui định của nhà trường.
 • Đối với học viên có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Văn bản công nhận văn bằng do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 • Hoàn tất học phí (không nợ nhà trường bất kỳ khoản phí nào).
 • Hồ sơ bảo vệ luận văn (Khoa/Bộ môn/Trung tâm gửi về phòng ĐTSĐH sau khi HV bảo vệ thành công).

Tải bộ hồ sơ tại đây: https://oga.hcmiu.edu.vn/bo-ho-so-xet-tot-nghiep/

VI. CÁC QUY TRÌNH HỌC VỤ

02 tháng trước khi hết thời gian đào tạo tối đa (4 năm) tính từ thời điểm nhập học đối với tất cả các ngành, nếu học viên có lý do chính đáng và nguyện vọng muốn gia hạn thêm thời gian học tập để hoàn thành tiếng Anh đầu ra. Học viên nộp đơn xin gia hạn thời gian học tập kèm minh chứng cụ thể (2 bản) về cho Khoa hoặc Phòng Đào tạo Sau Đại học để được xem xét và xử lý học vụ đặc biệt

a. Nghỉ học tạm thời (tạm dừng): Học viên có thể viết đơn gửi Nhà trường đề nghị được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

b. Bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị trong thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế; vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này học viên phải học ít nhất một học kỳ ở Trường.

c. Thời gian nghỉ học tạm thời được tính trong thời gian đào tạo (ngoại trừ trường hợp được điều động vào lực lượng vũ trang và nghỉ hộ sản). Học viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải có đơn gửi Nhà trường trong thời gian đăng ký học của học kỳ liên quan. Thời gian nghỉ học tạm thời cho các trường hợp khác là thời gian cần thiết theo nhu cầu, nguyện vọng của học viên nhưng thời gian hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham dự được kỳ thi kết thúc môn học, học viên phải làm đơn xin hoãn thi và nộp cho phòng ĐTSĐH trước buổi thi kết thúc môn học. Trường hợp đặc biệt đau ốm, tai nạn hoặc lý do chính đáng không thể tham gia buổi thi, học viên có thể nộp đơn xin hoãn thi kèm minh chứng liên quan trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thi kết thúc môn học.

Học viên được xem xét hoãn thi và nhận điểm I – điểm chưa hoàn tất – khi có đủ các điều kiện sau:

+ Học viên đã đăng ký môn học, được sắp xếp thời khóa biểu và hoàn thành các thành phần bắt buộc của môn học như: đi học đầy đủ, dự các lần kiểm tra, hoàn tất các phần thí nghiệm, thực hành;

+ Đã nộp học phí của môn học;

+ Không bị giảng viên phụ trách giảng dạy môn học liên quan đề nghị cấm thi;

+ Có đơn xin hoãn thi.

Học viên không cần đăng ký học lại môn học được hoãn thi trong học kỳ tiếp theo. Học viên hoãn thi môn học nào thì được phép dự thi kết thúc môn học đó vào học kỳ tiếp theo khi môn học được mở.

Để được dự thi kết thúc môn học đã hoãn thi, học viên phải nộp đơn xin dự thi xóa điểm I cho phòng ĐTSĐH trong vòng 02 tuần trước ngày thi kết thúc môn học đó được mở vào học kỳ tiếp theo.

Trong thời hạn là 01 năm tiếp theo, nếu học viên không đủ điểm để đánh giá môn học đã hoãn thi, điểm I tự động chuyển thành điểm F (điểm “0”).

- Hết thời gian đào tạo tối đa mà chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Vi phạm theo mức bị cảnh cáo học vụ lần 3.

- Chưa hoàn tất chương trình đào tạo nhưng đăng ký môn học trong các học kỳ chính, không có đơn xin nghỉ học tạm thời.

- Bị kỷ luật do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc vi phạm các quy định khác của trường đến mức bị thôi học.

- Không đóng học phí theo đúng quy định của trường.

- Luận văn thạc sĩ, báo cáo khoa học của học viên sử dụng công trình của tác giả khác đã công bố mà học viên không trích dẫn trong tài liệu tham khảo.

- Giả mạo các loại giấy tờ (chứng minh, hộ khẩu, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận hoặc các giấy tờ chứng nhận khác của cơ quan nhà nước, của tổ chức hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của các loại giấy tờ đó và sử dụng vào hành vi trái pháp luật).

- Bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách học viên theo quyết định của Hội đồng học vụ.

- Các trường hợp đặc biệt do ĐHQG-HCM quyết định theo quy định hiện hành.

Cấp bảng điểm, giấy xác nhận học viên, đổi thẻ học viên ... (lấy mẫu đơn tại: https://oga.hcmiu.edu.vn/bieu-mau-2/)

VII. PHẦN MỀM EDUSOFT MASTER

Để tham gia các môn học, học viên phải thực hiện thủ tục đăng ký môn học (trừ ngành Quản lý Công) và đóng học phí theo quy định.

Việc đăng ký môn học được tổ chức theo học kỳ với hình thức đăng ký online.

Học viên căn cứ vào các thông tin sau để đăng ký môn học: Quy định về đào tạo, thời khóa biểu dự kiến để biết thông tin các môn học, lịch đăng ký môn học, kết quả học tập để đăng ký môn học phù hợp với khả năng.

SỬ DỤNG EDUSOFT MASTER

Đường link: edusoftmaster.hcmiu.edu.vn

Đăng nhập:

 • Username: mã số học viên/nghiên cứu sinh
 • Password: Ngày tháng năm sinh (định dạng: ddmmyy)

*Học viên cần đổi password sau lần đăng nhập đầu tiên

Đăng ký môn học:

 1. Nhà trường xếp thời khóa biểu mặc định học kỳ thứ nhất (trừ ngành Công nghệ Sinh học)
 2. Xem thời khóa biểu: từ 09/01/2020 tại menu “Xem TKB”
 3. Xem hướng dẫn tại http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftMaster/HDDKMH.htm

Những tác vụ khác:

 • Xem thời khóa biểu
 • Xem học phí, in hóa đơn
 • Xem điểm
 • Đăng ký môn học
 • Xem thông báo
 • Lấy form học viên

VIII. LIÊN LẠC

+ Học vụ chương trình thạc sĩ: Ths. Nguyễn Thị Thanh (ntthanh@hcmiu.edu.vn)

+ Học vụ chương trình Quản lý Công: Ths. Lê Mộng Linh (lmlinh@hcmiu.edu.vn)

+ Học vụ chương trình tiến sĩ: Ths. Lại Trần Thanh Sơn (lttson@hcmiu.edu.vn)

a. Khoa Công nghệ Sinh học: 028.3724.4270 – Ext.: 3414

+ Học vụ chương trình Sau Đại học: ThS. Huỳnh Hoàng Hồng Hạnh (hhhhanh@hcmiu.edu.vn)

b. Khoa Điện tử viễn thông: 028.3724.4270 – Ext.: 3231

+ Thư ký khoa: ThS. Lê Thị Mỹ Dung (ltmdung@hcmiu.edu.vn)

c. Khoa Kỹ thuật Y Sinh: 028.3724.4270 – Ext.: 3236

+ Thư ký khoa: Ms. Nguyễn Hoàng Thùy Khanh (nhtkhanh@hcmiu.edu.vn)

d. Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp: 028.3724.4270 – Ext.: 3327

+ Thư ký khoa: Ms. Đào Thị Xuân Duyên (dtxduyen@hcmiu.edu.vn)

e. Trung tâm Quản lý Công: 028.3724.4270 – Ext.: 3305

+ Phụ trách trung tâm: ThS. Phạm Thị Phương Thảo (ptpthao@hcmiu.edu.vn)

f. Khoa Quản trị Kinh doanh: 028.3724.4270 – Ext.: 3230

+ Thư ký khoa: ThS. Lê Minh Lý (lmly@hcmiu.edu.vn)