Tin tức

Kim Ngan

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của nghiên cứu sinh chương trình Quản trị Kinh doanh, cụ thể:

  • Họ tên NCS: Trần Thị Kim Ngân
  • Mã ngành: 9420201
  • Luận án: Investigation on Euphorbia hirta Linn. extracts for drug development against type 2 diabetes mellitus.
  • Thời gian bảo vệ: 14g00, Thứ tư, ngày 22/6/2022
  • Địa điểm: Phòng B.701, Cơ sở nội thành trường Đại học Quốc tế, 234 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới tham dự.