Tin tức

IMG_8548

Ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2019 Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia TP.HCM (ĐHQT) tổ chức Lễ Tốt Nghiệp Đại học và Sau Đại học năm 2019. Đây là năm đầu tiên trường ĐHQT kết hợp tổ chức Lễ Tốt nghiệp chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học. Gần 1000 sinh viên, học viên thuộc 8 khoa, bộ môn của trường ĐHQT sẽ trở thành tân thạc sĩ, cử nhân và tân kỹ sư trong Lễ Tốt nghiệp lần thứ 13 của Trường ĐHQT.

Tính đến thời điểm tháng 10.2019, sau 13 khóa tốt nghiệp đại học và 8 khóa tốt nghiệp cao học, trường ĐHQT đào tạo được tổng cộng 5532 cử nhân và kỹ sư, 625 thạc sĩ, tiến sĩ.

Với mục tiêu đào tạo mũi nhọn về nhóm ngành kinh tế, quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ, trường ĐHQT không chỉ đầu tư đào tạo bậc Đại học mà còn tập trung đào tạo, nghiên cứu bậc Sau Đại học. Hiện nay, trường có 4 ngành đào tạo Tiến sĩ trong thời gian 3 năm (Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh có 2 chương trình, và Kỹ thuật Y sinh) và 8 ngành đào tạc Thạc sĩ trong thời gian từ 1.5 đến 2 năm (Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Sinh học, Quản lý Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh, Quản lý công và Công nghệ thực phẩm). Trong đó có 2 ngành bậc thạc sĩ đã đạt chuẩn đánh giá của hệ thống mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN-QA): Công nghệ sinh học và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Hiện chương trình đào tạo Sau Đại học của trường ĐHQT có 789 học viên, trong đó có 739 học viên chương trình thạc sĩ và 50 nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ. Sau 8 đợt tốt nghiệp, số học viên tốt nghiệp mỗi năm đều tăng lên. Năm 2019, trường ĐHQT có 95 học viên tốt nghiệp, trong đó có 36 học viên tốt nghiệp chương trình Quản lý công liên kết với Học viện Cán bộ TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp Sau Đại học năm 2019: