Thông báo

Scholarships written in search bar on virtual screen

Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM gửi đến các bạn học viên, nghiên cứu sinh thông tin học bổng đến từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup của tập đoàn Vingroup DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC HOẶC NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ tại Việt Nam. Cơ hội học bổng rất lớn hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Có 2 dạng học bổng:
??? Học bổng hỗ trợ học tập
??? Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế
☎️☎️Để nắm rõ hơn về quy trình nộp hồ sơ và các tiêu chí xét học bổng, các bạn học viên, nghiên cứu sinh tham khảo chi tiết thông tin học bổng theo đường dẫn đính kèm.

??? Chúc các bạn may mắn! ???

Link thông tin học bổng: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/?fbclid=IwAR0zoOJ33v6_mWq0LP7O0TZHcgvJvlqDihz85T1HVfXuEQahCwr2JJAC6S8

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights