Tin tức

Logo Quoc te
Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa có thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/2/2022.
Trong đó, Trường ĐH Quốc Tế -Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là một trong bảy trường trường đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài.
Xem thêm thông tin tại đây