Tin tức

default-image

Trường Đại học Quốc tế tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Sinh học.

  • Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Huyền Trang
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Lý – PGS.TS.Trần Hoàng Dũng
  • Luận án: MOLECULAR IDENTIFICATION OF VIETNAM PAPHIOPEDILUM ORCHIDS USING DNA SEQUENCES.
  • Thời gian: 09:00 ngày 12 tháng 1 năm 2021
  • Địa điểm: phòng B.402 – 234 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh