Thông báo

ĐÁNH GIÁ TIEENSH ANH

Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023, phòng Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) gửi đến các học viên (HV) thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh VNU-EPT như sau:

   1. Điều kiện tiếng Anh đầu ra

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

VNU-EPT ≥ 276.

VNU-EPT ≥ 201

Xem chi tiết điều kiện tiếng Anh đầu ra tại mục 3 của thông báo này: https://oga.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-ke-hoach-xet-tot-nghiep-thac-si-nam-2023/

2. Cách đăng ký thi

Học viên xem tại link này: http://www.etcvnu.edu.vn/quy-trinh-dang-ky.aspx

3. Mẫu đơn tài liệu và ôn tập

Học viên xem tại link này: http://www.etcvnu.edu.vn/cam-nang-va-mau-don.aspx

4. Lịch thi

Lịch thi được cập nhật liên tục tại đường link này: http://www.etcvnu.edu.vn/lich-thi.aspx

5. Lưu ý

Trường Đại học Quốc tế chấp nhận Chứng chỉ/ Chứng nhận VNU-EPT để xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights