Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

 

Trường Đại học Quốc tế tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh.

Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Xuân Nhĩ

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 9340101.

Đề tài luận án:  Service quality and customer perceived value in B2B professional service context – The case of general insurance sector in Vietnam .

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Cơ sở 234 Pasteur, phường 6, quận 3, phòng họp tầng 1

 

Đăng ngày 02/12/2019 lúc 15:46