THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ HÈ 2018 -2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo đến các Học viên Thời khóa biểu chính thức học kỳ hè 2018 – 2019. Xin vui lòng xem file đính kèm. Hoặc tải xuống tại đây

HK3 – MBA
HK3 – MIT
TKB – HK he 18 – 19