Tin tức

default-image
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là Tiếng Anh; hoặc
  • Có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh; hoặc
  • Có chứng chỉ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ:
  • Thạc sĩ: IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 61, hoặc B2.2 – VNU-EPT10 ≥ 276
  • Thạc sĩ ngành Quản lý công: IELTS ≥ 5.0, TOEFL iBT ≥ 45, hoặc B1.4 – VNU-EPT8 ≥ 226
  • Tiến sĩ: IELTS ≥ 6.5, TOEFL iBT ≥ 79, hoặc C1.1 – VNU-EPT11 ≥ 301