Thông báo về đề án học bổng ĐHQG-HCM năm 2019

Nhằm khuyến khích học viên và nghiên cứu sinh tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐHQG-HCM thông báo triển khai học bổng sau đại học năm 2019 với thông tin cụ thể như sau:

  • Số lượng: Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ
  • Giá trị học bổng:
    • Cấp Thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
    • Cấp Tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: QD1915.