Nov 16

TS. Nguyễn Thị Hiệp

“Keo thông minh có thể “dán” vết thương, làm lành nhanh vết thương trong vòng một phút. Phương pháp này mang tới cơ hội trị thương nhanh chóng cho những người dân ở xa bệnh viện. Kết quả này là động lực giúp tôi cùng cộng sự tiếp tục phát triển loại keo này để […]

Read More
Nov 16

Nghiên cứu khoa học

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại kích thích học viên thực hiện tốt các yêu cầu học tập và nuôi dưỡng một môi trường nghiên cứu hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Công tác nghiên cứu khoa học của trường được chú trọng và phát triển về số lượng đề tài nghiên cứu và chất lượng, […]

Read More
Nov 16

Hội nhập quốc tế

Để phù hợp xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Tp.HCM đã không ngừng được cũng cố và phát triển, thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và […]

Read More
Nov 16

Chi phí

ducntComment Closed

Phương án tiết kiệm về chi phí để học và lấy bằng cao học của trường đại học hàng đầu giảng dạy bằng tiếng Anh và thế giới thông qua mức  học phí hợp lý và chương trình học bổng hỗ trợ học tập.  Với chương trình học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích học  tập nhằm hỗ […]

Read More
Nov 16

Đảm bảo chất lượng

ducntComment Closed

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG Tp.HCM (IU) luôn đặt chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Nhà trường đã áp dụng mô hính quản lý chất lượng toàn diện (TQM), vận hành theo 02 cấp độ: nhà trường và cấp độ khoa. Trong những năm qua, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài được […]

Read More
Nov 16
Nov 16

Technology

ducntComment Closed

Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ bao gồm: Quản lý Công nghệ Thông tin Công nghệ Thực phẩm Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Read More
Nov 16