GIỚI THIỆU

Các chương trình Tiến sĩ tại Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài. Hiện tại Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM đào tạo 04 chương trình Tiến sĩ:

1. Quản trị Kinh doanh

2. Công nghệ Sinh học

3. Kỹ thuật Y Sinh

4. Quản lý Công

Thông tin chi tiết tuyển sinh Sau Đại học đợt 01 năm 2022 xem tại đây.

I. HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH (download mẫu tại đây)

1. Đề cương nghiên cứu

Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vần đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

Mẫu đề cương dự tuyển tham khảo

2. Thư chấp thuận hướng dẫn

Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh Phó Giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn trong danh sách bên dưới đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu.Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này phải được nhà trường chấp thuận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Yêu cầu của cán bộ hướng dẫn:

a. Chuyên môn phù hợp với luận án;
b. Tác giả chính của tối thiểu: 01 bài báo ISI/Scopus, hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện, hoặc 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu quốc tế có phản biện, hoặc 01 chương sách tham khảo có mã số ISBN do NXB nước ngoài phát hành có liên quan đến đề tài luận án của NCS trong vòng 05 năm tính đến thời điểm nhận hướng dẫn;
c. Đã hoặc đang chủ trì đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở trở lên.
*Đối với cán bộ hướng dẫn là người không thuộc cơ sở đào tạo, những thông tin này cần được thể hiện rõ trong lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác.
d. NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất 01 hướng dẫn là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo, hoặc có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu với cơ sở đào tạo trong thời gian hướng dẫn.
e.Trường hợp GVHD chưa có chức danh Giáo sư/ Phó Giáo sư: phải tốt nghiệp tiến sĩ ít nhất 03 năm tính đến ngày nhận hướng dẫn, và có ít nhất 02 bài báo ISI/Scopus.

Danh sách Giảng viên cơ hữu và hướng nghiên cứu của trường Đại học Quốc tế:

3. Thư giới thiệu

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học hoặc Tiến sĩ cùng ngành. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đáng giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
 • Năng lực hoạt động chuyên môn;
 • Phương pháp làm việc;
 • Khả năng nghiên cứu;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 • Những nhận xét khác và mức ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

4. Sơ yếu lý lịch & Lý lịch khoa học (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác).

5. 02 bản sao bằng và bảng điểm của bậc Đại học và Thạc sĩ

6. Minh chứng Công bố Khoa học trong 3 năm gần nhất (nếu có)

7.Điều kiện tiếng Anh đầu vào chương trình tiến sĩ

 • Có bằng Đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh.
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ ở nước ngoài, hoặc các chương trình trong nước mà chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công nhận.
 • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc tương đương.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Đối tượng dự tuyển Hình thức tuyển sinh
Đối tượng 1:Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Sinh học, CNSH, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học ứng dụng. Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)
Đối tượng 2:Tốt nghiệp Đại học hệ chính quyloại giỏi các chuyên ngành Sinh học, CNSH, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học ứng dụng. Thi tuyển sau đại học/Xét chuyển tiếp sinh (nếu có bằng tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp bằng) + Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)
Đối tượng 3:Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học (loại giỏi) các chuyên ngành gần:Nhóm ngành Y Dược, Nhóm ngành Thú y

Nhóm ngành Nông nghiệp (trừ các ngành về kinh tế, kinh doanh)

Ngành Hóa học

Công nghệ sau thu hoạch, Bảo vệ thực vật

Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản

Chăn nuôi, Khoa học cây trồng

Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật y sinh.

Thi tuyển sau đại học + Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)
Đối tượng dự tuyển ngành Hình thức tuyển sinh
Đối tượng 1:Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD với điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 6.5/10, 65/100, hoặc điểm B+:Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành,

Kinh doanh Thương mại,

Tài chính – Ngân hàng, Kế toán,

Chính sách công, Quản lý công,

Quản trị Nhân lực, Hệ thống Thông tin Quản lý,

Quản trị Văn phòng, Quản lý Kinh tế,

Quản lý Khoa học và Công nghệ,

Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng lượng,

Quản trị Marketing, Marketing và Du lịch,

Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học,

Kinh tế phát triển, Kinh tế và Tài chính,

Kinh doanh và Kinh tế.

Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)
Đối tượng 2:Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD loại xuất sắc từ các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành,

Quản trị Khách sạn,

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống,

Marketing, Bất động sản,

Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Thương mại,

Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm,

Kế toán, Kiểm toán,

Khoa học Quản lý, Quản trị Nhân lực,

Hệ thống Thông tin Quản lý,

Quản trị Văn phòng.

Thi tuyển sau đại học/Xét chuyển tiếp sinh (nếu có bằng tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp bằng) + Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)
Đối tượng 3:Tốt nghiệp thạc sĩ không liên quan đến chuyên ngành QTKD hoặc gần với chuyên ngành QTKD nhưng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD thể hiện trong Đối tượng 2, đạt từ loại khá trở lên. Thi tuyển sau đại học + Xét tuyển NCS(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Nguồn tuyển chọn là những đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài đã có bằng thạc sĩ ngành KTYS hoặc đã có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc đã có bằng kỹ sư ngành KTYS. Các đối tượng này được phân loại như sau:

 Đối tượng 1

Là những người có bằng thạc sĩ ngành đúng với ngành KTYS: xét tuyển NCS và bảo vệ đề cương dự tuyển

STT Mã số Tên ngành
1. 8520212 Kỹ thuật y sinh

 Đối tượng 2
Là những người có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành KTYS: xét tuyển NCS và bảo vệ đề cương dự tuyển. Ứng viên phải học bổ sung kiến thức 2 môn về ngành Kỹ thuật Y sinh (6 tín chỉ).

STT Mã số Tên ngành
1 8520201 Kỹ thuật điện
2 8520203 Kỹ thuật điện tử
3 8520208 Kỹ thuật viễn thông
4 8520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5 8520101 Cơ kỹ thuật
6 8520103 Kỹ thuật cơ khí
7 8520301 Kỹ thuật hóa học
8 8520309 Kỹ thuật vật liệu
9 8520401 Vật lý kỹ thuật
10 8420101 Sinh học
11 8420201 Công nghệ sinh học
12 8440109 Cơ học
13 8440110 Quang học
14 8440112 Hóa học
15 8440122 Khoa học vật liệu
16 8460101 Toán học
17 8460117 Toán tin
18 8480101 Khoa học máy tính
19 8480103 Kỹ thuật phần mềm
20 8480106 Kỹ thuật máy tính
21 8480201 Công nghệ thông tin
22 8720101 Khoa học y sinh
23 8720104 Ngoại khoa
24 8720107 Nội khoa
25 8720157 Mắt (Nhãn khoa)
26 8720158 Khoa học thần kinh
27 8720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
28 8720602 Kỹ thuật hình ảnh y học

Đối tượng 3

Là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học chính quy ngành KTYS (7520212) loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm
10) hoặc loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định.

Xét tuyển NCS và bảo vệ đề cương dự tuyển. Ứng viên phải học bổ sung kiến thức bậc thạc sĩ về ngành Kỹ thuật Y sinh sau khi trúng tuyển (30 tín chỉ)

Đối tượng 1

Là những người có bằng thạc sĩ ngành đúng với ngành Quản lý Công: xét tuyển NCS và bảo vệ đề cương dự tuyển

STT Mã số Tên ngành
1. 8340403 Quản lý Công

 Đối tượng 2
Là những người có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành Quản lý Công: xét tuyển NCS và bảo vệ đề cương dự tuyển

STT Mã số Tên ngành
1 8340401 Khoa học quản lý
2 8340402 Chính sách công
3 8340404 Quản trị nhân lực
4 8340405 Hệ thống thông tin quản lý
5 8340406 Quản trị văn phòng
6 8340412 Quản lý khoa học và công nghệ

Đối với các chuyên ngành phù hợp này, người dự tuyển sẽ nộp bảng điểm chương trình học thạc sĩ,và nhà trường sẽ có Hội đồng chuyên môn xem xét đề nghị học bổ sung kiến thức. Số lượng cần phải bổ sung tối đa 5 học phần (10 tín chỉ): Quản lý công, Quản trị chiến lược trong khu vực công, Tài chính công và hoạch định ngân sách, Quản trị nhân sự trong khu vực công, Kinh tế hành vi và chính sách công.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo:

 • Tập trung toàn thời gian.
 • Thời gian học: Ban ngày, các ngày trong tuần
 • Địa điểm học: Trường Đại học Quốc tế, KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
 • Trường hợp NCS không theo học tập trung và được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung tại Trường.

2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ có bằng Thạc sĩ  3 năm tập trung, có bằng Đại học là 4 năm tập trung.