DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN THEO NGÀNH

Quý học viên vui lòng xem file đính kèm để tham khảo hướng nghiên cứu của Giảng viên (GV) để chọn được GV hướng dẫn phù hợp cho đề tài nghiên cứu của mình.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CBHD_Huong nghien cuu_QTKD_ cap nhat 2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CBHD_Huong nghien cuu_CNSH

NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH

CBHD_Huong nghien cuu_KTYS