Tin tức

Hội Nghị SVKH-web

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Kế hoạch số 17/KH-ĐHQT ngày 30/9/2021 của Hiệu Trưởng trường ĐHQT và căn cứ vào chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHQT, Phòng ĐTSĐH thông báo đến các anh/chị học viên, NCS về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) cấp trường năm 2021 như sau:

1. Tiến độ thực hiện: 

– Ngày 01/11/2021: Sinh viên và học viên sau đại học nộp công trình nghiên cứu khoa học về Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông qua Trợ lý Nghiên cứu Khoa học của đơn vị.
– Từ ngày 02 đến 10/11/2021: Khoa, Bộ môn và Trung tâm tổ chức hội đồng (02 người) xét duyệt các công trình và Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tổng hợp gửi về cho Ban tổ chức qua email: nlklinh@hcmiu.edu.vn. (Biểu mẫu đính kèm)
– Từ ngày 22 đến ngày 30/11/2021 (01 ngày): Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trực tuyến.2. Lĩnh vực nghiên cứu:
Các công trình SVNCKH có thể thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.3. Cơ cấu giải thưởng :
Xét giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi lĩnh vực cho tác giả và Giải thưởng cho Giảng viên hướng dẫn và giấy khen của trường ĐHQT.
+ Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài
+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài

 Thưởng cho poster ấn tượng nhất hội nghị được nhận mức khen thưởng 500.000 đồng/poster cho mỗi lĩnh vực.
4. Hồ sơ tham gia:
– 01 bài công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh, tham khảo biểu mẫu tại trang điện tử: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau)

– Mỗi công trình tự thiết kế 01 poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc).

5. Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyễn Lê Khánh Linh, Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn,

Số điện thoại: 093 797 6806.